UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Zdravje v vrtcu

“Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.

Želimo, da se naš vrtec oblikuje v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

V družbi želimo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju.
Pri oblikovanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Rdeča nit 2020/2021 : POČUTIM SE DOBRO 2
Počutje posameznika, skupine in skupnosti je zelo pomembno in tudi eden od pogojev za dobro zdravje. Zato se nam zdi smiselno, da z vsebino dobrega počutja nadaljujemo in jo v tem šolskem letu še nadgradimo.

»Nona je rekla, da ima vsaka stvar dve plati, dobro in slabo.«

Na ta način lahko razmišljamo tudi o trenutni epidemiološki situaciji virusnih okužb in obolenju Covid 19. V turbulentnem obdobju velikih sprememb in različnih omejitev, ki trajajo več mesecev, se kot družba in posamezniki soočamo z različnimi obdobji in situacijami, tudi s strahovi, negotovostjo, skrbjo zase in za druge. A tudi s solidarnostjo, sočutjem, večjo povezanostjo z bližnjimi. Zato je to čas, ki nam je nekaj vzel, a tudi veliko dal. Veliko smo se naučili in marsikaj spoznali. Spremenjene okoliščine so nas prisilile, da smo tako ali drugače razmišljali o sebi, družini, prijateljih, službi in družbi … Razmišljanja so bila zelo povezana tudi z našim počutjem. Raziskave kažejo, da je veliko posameznikov in družin ponovno odkrilo vrednote, kot so: biti skupaj (z družino, s prijatelji), kakovostno preživeti čas, ponovno videti ljudi in stvari okoli sebe, ponuditi pomoč, ustvariti, pridelati sam, sodelovati …

 

 

Dostopnost