UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Uprava vrtca

UPRAVA VRTCA JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana
Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure

 

RAVNATELJICA
Andreja Cebe Mandič, ravnateljica
Tel.: 01/58-62-141
el. pošta: ravnateljica@vrtec-jarse.si

 

POMOČNICA RAVNATELJICE
Suzana Gregorčič, pomočnica ravnateljice, nadomešča Mateja Jagodič

Tel.: 01/58-62-142, mobitel: 051/646-670
el. pošta: pomocnica.ravnateljice@vrtec-jarse.si

 

TAJNIŠTVO
Nataša Černe
Tel.: 01/58-62-140
el. pošta: tajnistvo@vrtec-jarse.si, vrtec.jarse@guest.arnes.si

 

SVETOVALNA DELAVKA, VPIS V VRTEC, SPREJEM VLOG
Urška Vajda, svetovalna delavka
Pisarna v enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, rdeči trakt
Mobilni telefon: 031/579-492 (dosegljiva med 7.15 – 9.00 in 12.30 – 15.00)

el. pošta: svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

OSKRBNINE: Branka Marinčič, plačilo položnic, oskrbnine@vrtec-jarse.si, tel.: 01/58-62-143

ZUNANJE RAČUNOVODSTVO: Aletri, Leona Rapuc s.p., tel.: 040/475-390, leona.rapuc@aletri.si

 

STROKOVNI SODELAVCI:

Nives Jereb, mag. prof. inkluzivne pedagogike
Pisarna v enoti Rožle, Pokopališka 30
Mobilni telefon 051/671 533, el.pošta: nives.jereb@guest.arnes.si

Polona Pintarič Janša, vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo otrok
Pisarna v enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15
Mobilni telefon 051/373-832, el.pošta: polona.pintaric-jansa@vrtec-jarse.si

Sandra Mišič, vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo otrok
Pisarna v enoti Mojca, Clevelandska ulica 13
Mobilni telefon 051/646 205, el.pošta: sandra.misic@guest.arnes.si

 

Špela Žagar Indihar, Organizatorka PZHR
Pisarna v enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15
Tel.: 01/58-62-152, mobilni telefon 051/645 894
el.pošta: spela.zagar-indihar@vrtec-jarse.si; spela.zagar3@guest.arnes.si

Dostopnost