UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Program vrtca

Vrtec Jarše izvaja dnevni program za čas od 6-9 ur dopoldne in dnevni program v izmenično popoldanskem oddelku. Program se izvaja od ponedeljka do petka. Starši otrok, ki bivajo v vrtcu nad 9 ur dnevno, morajo razliko nad 9 ur doplačati oz. oddati ravnatelju prošnjo, za občasno bivanje nad 9 ur iz utemeljenih razlogov. Predstavitev programov si lahko ogledate v naši publikaciji.

Potek dneva v Vrtcu Jarše:
  • 6.00 do 7.00 – dežurne skupine
  • 7.00 do 8.00 – sprejem otrok in igre po izbiri otrok v kotičkih
  • 8.30 do 9.00 – zajtrk, kultura prehranjevanja, vzgoja k samostojnosti
  • 9.00 do 10.00 – skupinske in individualne aktivnosti in dejavnosti v igralnici
  • 10.00 – sadna malica in čaj
  • 10.30 do 12.00 – bivanje na prostem, v telovadnici …
  • 12. 00 do 12.30 – priprave na kosilo, kosilo
  • 12. 30 do 14.00 – počitek in umirjene igre za otroke, ki ne počivajo
  • 14.00 do 17.00 – popoldanska malica, igranje po kotičkih, igre otrok po izbiri, gibanje na prostem, odhod domov

Časovni okviri so le približno postavljeni in zastavljeni, dnevna rutina pri najmlajših je drugačna, saj je kosilo ponavadi že okoli 11.30 ure. Skozi celi dan se tudi prilagajamo počutju otroku in dejavnosti temu primerno izvajamo.

 

Dostopnost