UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Sklad vrtca Jarše

Sklad Vrtca Jarše smo ustanovili strokovni delavci in starši leta 1998 z namenom pridobivanja sredstev za zviševanje standarda Vrtca in za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin s subvencioniranjem taborov, letovanja ali zimovanja.

Sklad deluje na podlagi Akta o ustanovitvi in sklenjenih pravil o delovanju Sklada Vrtca Jarše.

Sklad vodi Upravni Odbor Sklada Vrtca Jarše v sestavi 7 članov: 4 predstavniki zaposlenih in 3 predstavniki staršev.

V Upravni odbor Sklada Vrtca Jarše so bili za dveletni mandat 2018/19 & 2019/20 izvoljeni in s strani Sveta Zavoda potrjeni člani: 4 predstavniki staršev – Matija Okroglič, Urška Dimnik, Nadja Kovač in Jožica Blatnik, 3 predstavniki zaposlenih – Sanela Prpič, Darja Ščavničar in Brigita Kosec Dornik.

Upravni odbor izvoli za predsednico, Sanelo Prpič, in za namestnika predsednice, g. Matija Okroglič.

Način zbiranja sredstev:

– z nakazilom na tekoči račun Vrtca Jarše s pripisom ZA SKLAD: 01261-6030637247, sklic 990000

– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, donatorjev in sponzorjev

– na vrtčevskih prireditvah

– najemnine oddajanja vrtčevskih prostorov zunanjim izvajalcem dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v vrtcu

– zbiralne akcije papirja

– z akcijo predstavnikov staršev Sveta staršev “Prostovoljni prispevki staršev na roditeljskih sestankih”

Upravni Odbor Sklada Vrtca Jarše obvešča o delovanju Sklada, zbranih in porabljenih sredstvih, naših akcijah preko spletne strani Vrtca Jarše, roditeljskih sestankov in na oglasnih mestih vrtca.

Ponosni smo, da je Sklad v letih delovanja doslej omogočil udeležbo na taborih več kot 700 otrokom, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti zaradi slabših socialnih razmer v družini. Ponosni smo, da smo s sredstvi Sklada omogočili nakup nadstandardne opreme vrtca (avdio oprema, igrala, voziček za jaslične otroke, didaktične igrače…) s katero nudimo kakovostnejše bivanje vseh otrok v Vrtcu Jarše, česar ne bi bili deležni v tolikšnem obsegu zaradi omejenega proračuna Vrtca. To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro – za dobro naših otrok.

Za vaše dosedanje in prihodnje finančne in materialne prispevke, sodelovanje in vašo nesebično pomoč se vam iskreno zahvaljujemo, saj v Skladu Vrtca Jarše velja naše geslo:

“Vedno smo dali dovolj, saj smo dali, kolikor smo mogli.”

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov in naj vas spremlja misel, da ste naredili nekaj dobrega tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.

Načrt sklada za šolsko leto 2018/2019

/images/uploads/Sklad_Načrt_2018-2019.docx

ZAPISNIK PRVE SEJE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

/images/uploads/Sklad_18-19_Zapisnik_1.seje_sklada_20.11.2018.docx

ZAPISNIK PRVE SEJE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

/images/uploads/Zapisnik_1.seje_sklada_9.11.2017.docx

/images/uploads/LETNO_POROČILO_UO_SKLADA_VJ_16-17Prpič.docx

Zapisniki sej sklada Vrtca Jarše v šolskem letu 2016/2017

/images/uploads/Zapisnik_1.seje_sklada_11.11.2016.pdf

Oddaja prostorov v šolskem letu 2016/2017

//images/uploads/Oddaja_prostorov_Vrtca_Jarše_20162017_točka_13.doc

ZAPISNIKI SREČANJ PREDSTAVNIKOV SKLADA VRTCA JARŠE, ŠOL. LETO 2013/2014

Zapisnik prvega srečanja predstavnikov sklada z dne 16. 9. 2013

Zapisnik_1.sestanka_sklada_16_.9_.2103_.docx

Načrt izrabe sredstev 2013/2014

Sklad_Načrt_izrabe_sredstev_2013-2014.docx

Obvestilo –  možnost subvencioniranja Vrtec na kmetiji v maju 2014 in letovanja v Poreču 2014
Obvestilo_Subvencije_KMETIJA_2014.pdf
Obvestilo_Subvencije_LETOVANJE_2014.pdf

Delno poročilo sklada 2013/2014
DELNO_POROČILO_SKLADA_2013-2014.pdf

Poročilo Sklada za šol. leto 2014/15

Poročilo Sklada za šol. leto 2014/15

Poročilo sklada Vrtca Jarše za šolsko leto 2015/2016

/images/uploads/ZAKLJUČNO_LETNO_POROČILO_UO_SKLADA_VJ_15-16,Prpič.docx

Dostopnost