UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Sklad vrtca Jarše

Sklad Vrtca Jarše smo ustanovili strokovni delavci in starši leta 1998 z namenom pridobivanja sredstev za zviševanje standarda Vrtca in za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin s subvencioniranjem taborov, letovanja ali zimovanja.

Sklad deluje na podlagi Akta o ustanovitvi in sklenjenih pravil o delovanju Sklada Vrtca Jarše.

Sklad vodi Upravni Odbor Sklada Vrtca Jarše v sestavi 7 članov: 4 predstavniki zaposlenih in 3 predstavniki staršev.

V Upravni odbor Sklada Vrtca Jarše so bili za dveletni mandat 2021 – 2023 izvoljeni in s strani Sveta Zavoda potrjeni člani: 4 predstavniki staršev – Vesna Gros, Miljana Picek, Nina Zaletel in Špela Kodre, 3 predstavniki zaposlenih – Sanela Prpič, Darja Ščavničar in Brigita Kosec Dornik.

Upravni odbor izvoli za predsednico, Sanelo Prpič, in za namestnico predsednice, ga. Miljana Picek.

Način zbiranja sredstev:

– z nakazilom na tekoči račun Vrtca Jarše s pripisom ZA SKLAD: 01261-6030637247, sklic 990000

– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, donatorjev in sponzorjev

– na vrtčevskih prireditvah

– najemnine oddajanja vrtčevskih prostorov zunanjim izvajalcem dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v vrtcu

– zbiralne akcije papirja

– z akcijo predstavnikov staršev Sveta staršev “Prostovoljni prispevki staršev na roditeljskih sestankih”

– z namenitvijo dela dohodnine (0,3%) našemu skladu

dopis Sklada VJ

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije – Vrtec Jarše

 

Upravni Odbor Sklada Vrtca Jarše obvešča o delovanju Sklada, zbranih in porabljenih sredstvih, naših akcijah preko spletne strani Vrtca Jarše, roditeljskih sestankov in na oglasnih mestih vrtca.

Ponosni smo, da je Sklad v letih delovanja doslej omogočil udeležbo na taborih več kot 700 otrokom, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti zaradi slabših socialnih razmer v družini. Ponosni smo, da smo s sredstvi Sklada omogočili nakup nadstandardne opreme vrtca (avdio oprema, igrala, voziček za jaslične otroke, didaktične igrače…) s katero nudimo kakovostnejše bivanje vseh otrok v Vrtcu Jarše, česar ne bi bili deležni v tolikšnem obsegu zaradi omejenega proračuna Vrtca. To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro – za dobro naših otrok.

Za vaše dosedanje in prihodnje finančne in materialne prispevke, sodelovanje in vašo nesebično pomoč se vam iskreno zahvaljujemo, saj v Skladu Vrtca Jarše velja naše geslo:

“Vedno smo dali dovolj, saj smo dali, kolikor smo mogli.”

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov in naj vas spremlja misel, da ste naredili nekaj dobrega tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.

 

Dostopnost