UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2024/2025

VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 1. do 15. marca 2024.

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2023/24 in še potrebujejo vrtec,
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2023 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • oddajo osebno v vrtec,
  • pošljejo priporočeno po redni pošti,
  • oddajo skenirano po elektronski pošti.

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 3. do 5. aprila 2024. Po zasedanju komisij bodo staršem dne 9. aprila 2024  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

 

Več informacij o vpisu otrok v vrtec najdete pod zavihkom ZA STARŠE, VPISI

obvestilo o možnosti subvencioniranja »LETOVANJA 2024«

Ljubljana, 7.2.2024

SPOŠTOVANI STARŠI,

 

Upravni odbor sklada Vrtca Jarše vas obvešča o možnosti subvencioniranja »LETOVANJA 2024« kot pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

Starši, ki želijo uveljavljati subvencijo sklada, naj svoje pisne prošnje oddajo do vključno 20.2.2024 pri svoji vzgojiteljici, ki jih bo posredovala predsednici sklada Vrtca Jarše.

Upravni odbor sklada bo skladno s kriteriji in pravilnikom o delovanju sklada samo popolne in pravočasno oddane prošnje obravnaval do 22.2.2024 in o tem obvestil starše.

 

Popolna prošnja mora vsebovati:

– osebne podatke starša vlagatelja in otroka (ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva otroka),

– ime in priimek vzgojiteljice, skupina, enota,

– višina plačilnega razreda v katerega ste razvrščeni na dan oddaje prošnje (1. – 5. plačilni razred),

– opis socialnega stanja družine zaradi katerega se oddaja prošnja  (status in število članov v družini, izpad dohodka, dolgotrajne bolniške …).

 

**Pogoj za odobritev subvencije so poravnane finančne obveznosti do Vrtca Jarše.**

 

Skušali bomo pomagati čim večjemu številu otrok.

Upravni odbor sklada Vrtca Jarše

 

prenova objekta uprave vrtca in enote Rožle

Spoštovani,

obveščamo vas, da so se pričela adaptacijska dela na upravi vrtca in enoti Rožle, Rožičeva ulica 10. Dela bodo predvidoma potekala do začetka leta 2024.

Otroci bodo v tem času v enoti Mojca, Clevelandska ulica 13 (IPO oddelek v igralnica A1) in enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 (2 oddelka v telovadnici enote Kekec).

 

Lokacija uprava vrtca:

RAVNATELJICA: Andreja Cebe Mandič, enota Mojca, Clevelandska ulica 13, tel. 01 58 62 141, el. naslov: ravnateljica@vrtec-jarse.si

POMOČNICA RAVNATELJICE: Suzana Gregorčič, enota Rožle, Pokopališka, tel. 051 646 670, el. naslov: pomocnica.ravnateljice@vrtec-jarse.si

TAJNIŠTVO: Nataša Černe, enota Rožle, Pokopališka 30, tel. 01 58 62 140, el. naslov: tajnistvo@vrtec-jarse.si

OSKRBNINE: Branka Marinčič, enota Rožle, Pokopališka 30, 01 58 62 143, el. naslov: oskrbnine@vrtec-jarse.si

 

Hvala za razumevanje,

uprava Vrtca Jarše

 

 

 

 

Urice slovenskega jezika

V Vrtcu Jarše izvajamo za otroke našega vrtca Urice slovenskega jezika. Brezplačne urice slovenskega jezika so namenjene predvsem otrokom priseljencev, saj imajo ti otroci, prav zaradi njim tujega jezika, največkrat težave pri vključevanju v skupino in okolje. Otroci skozi igro, pripovedovanje, petje in risanje spoznavajo nove besede in bogatijo besedni zaklad.

del dohodnine lahko namenite tudi Skladu Vrtca Jarše

Pozdravljeni,

 

S Sklepom o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 (Uradni list RS, št. 125/22) je na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022 tudi naš sklad.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12655

 

V prilogi vam pošiljamo  spremnega dopisa sklada ter že izpolnjeno zahtevo z že vpisanimi podatki sklada.

 

dopis Sklada VJ

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije – Vrtec Jarše

Zahtevo za nemenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko  sistema e-Davki https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

 

Z željo, da bomo zbrali čim več sredstev iz tega naslova, vas lepo pozdravljamo,

uprava Vrtca Jarše

vabilo na predavanje za starše

VABILO NA PREDAVANJE ZA STARŠE Z NASLOVOM

Agresivnost in jeza – moja in otrokova

 

v četrtek, 20. oktobra 2022, ob 17:00 uri vas vabimo na predavanje za starše in strokovne delavce z naslovom ‘Agresivnost in jeza – moja in otrokova’ s predavateljico Sabino Adanič, sodelavko Familylab Slovenija. Srečamo se preko aplikacije Zoom. Povezavo ste prejeli na eAsistenta.

 

                                                   Nekaj besed o predavanju:

Človeško je biti jezen. Jeza je naraven odziv telesa na občutek ogroženosti, velikokrat pa tudi na druga močna čustva, ki se skrivajo za jezo (razočaranje, strah, žalost, izguba …). Lahko je konstruktivna, saj nam pomaga postaviti mejo, stopiti korak naprej v odnosu z drugim, ponuja nam priložnost, da se bolje spoznamo. Otroci z agresivnim vedenjem izražajo svojo eksistencialno realnost. Otrok je vselej agresiven zaradi nečesa, kar se dogaja – ali se ne dogaja – v odnosih, ki jih ima s pomembnimi bližnjimi. Je sistemska reakcija, ne »genetska«. Včasih pa jeza popolnoma preplavi tudi nas, odrasle, in takrat pogosto govorimo in počnemo reči, ki jih sicer niti nočemo niti ne odobravamo. Nima smisla, da se utapljamo v občutkih krivde, pomembno pa je, da prevzamemo odgovornost za svoja dejanja in za kakovost odnosov v družini. Na predavanju se bomo pogovarjali o tem, kaj se skriva za jezo, kaj se dogaja v našem telesu, ko nas (ali naše otroke) jeza popolnoma prevzame, ter kako prepoznamo in morda preprečimo situacije, ki nas in naše otroke vržejo na obrate.

                                                              Dobrodošli

 

VABILO NA PREDAVANJE ZA STARŠE Z NASLOVOM Agresija in jeza

Dostopnost