UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

oprostitev plačila vrtca zaradi karantene

Spoštovani starši,

V zadnjem času smo prejeli več vprašanj staršev, kako je s plačilom vrtca v primeru, ko ima otrok karanteno, ker je bil v visokorizičnem stiku z obolelo osebo, izven vrtca. Vrtec je v času, ko je otrok doma zaradi karantene (ne glede na to, kje je bil stik), brezplačen. Prosim, da o tem obvestite tudi vzgojiteljico vašega otroka.
Več informacij sledi v priponki.

OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZA ČAS KARANTENE

Lep pozdrav,
Andreja Cebe Mandič Ravnateljica

vabilo na predavanje za starše

Spoštovani starši,

vljudno vabljeni na brezplačno on – line predavanje z naslovom VPLIV PARTNERSKEGA ODNOSA NA VZGOJO OTROKA, ki bo v TOREK, 23.11.2021 ob 17.00 uri izvedeno preko aplikacije ZOOM. Prijave na predavanje niso potrebne, prijavite se direktno preko spodnje povezave:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAude2srjosGdJGSfwPAEOz3EUglRcTfhBk

ID Srečanja: 843 2440 1636

Geslo: MZPMTanja

Vabilo – Vpliv partnerskega odnosa na vzgojo otroka

Prijazen pozdrav,

Urška Vajda, svetovalna delavka

obvestilo o prenehanju zbiranja zamaškov in starih baterij

Ljubljana, 26.9.2021

 

OBVESTILO

 

Spoštovani starši!

 

Zaposleni v Vrtcu Jarše smo se odločili, da bomo s tem šolskim letom prenehali z zbiranjem zamaškov in baterij.

Iz vhodov bomo odstranili škatle za zamaške in posode za baterije.

Prosimo, da zamaškov in baterij ne prinašate več v vrtec in jih ne odlagate pred vrata ali v koše za smeti.

 

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje!

 

Zaposleni in vodstvo Vrtca Jarše

 

V okviru Tima za humanitarno dejavnost se bomo še naprej posvečali akcijam, ki pomagajo šibkejšim in ostarelim.

Navodila za starše in obiskovalce Vrtca Jarše

NAVODILA ZA STARŠE IN OBISKOVALCE VRTCA JARŠE ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID -19

 

 • Prosimo, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, brez simptomov, kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos ali nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic v blagi ali težji obliki, driska, slabost/bruhanje, spremembe vonja in okusa.
 • Vsakodnevno spremljajte zdravstveno stanje otrok. Če otrok zboli, naj ostane doma, o tem pa čim prej obvestite tudi vzgojitelja otroka. Glede nadaljnjih navodil se posvetujte z otrokovim pediatrom.
 • pred vstopom si namestite zaščitno masko in ob vhodu razkužite roke. Pred vstopom v igralnico naj si otrok z vodo in milom umije roke.
 • V vrtec naj z otrokom vstopa le ena odrasla oseba in ohranja, kolikor je možno 1,5 m varno razdaljo med osebjem in ostalimi starši.
 • Odrasli poskrbi, da se otrok v garderobi čim hitreje preobleče in preobuje.
 • Otroka oddate na vratih skupine in v igralnico ne vstopajte.
 • V tem obdobju otroci ne prinašajo svojih igrač in knjig. Izjema so ninice in dude, ki naj bodo spravljene v garderobi.
 • Prosimo, da ste pozorni na število oseb v garderobi in po potrebi na sprostitev počakate zunaj.
 • Enaki ukrepi kot pri prihodu, veljajo tudi pri odhodu otrok iz vrtca.
 • Pri oddaji in prevzemu otrok starši prostore vrtca zapustite v najkrajšem možnem času. Z otroki se ne zadržujte in igrajte na hodnikih in skupnih prostorih vrtca.
 • Izmenjava informacij z vzgojitelji ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca naj bo čim krajša. Komuniciranje naj poteka pretežno po telefonu in po e-asistentu
 • Za udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ter uvajanju je obvezno izpolnjevanje pogoja PTC, torej prebolevnost, cepljenje ali testiranje.

 

Vljudno vas prosimo, da upoštevate pripravljena navodila in za dosledno izvajanje vseh navedenih higienskih ukrepov. Le skupaj bomo tako lahko v največji možni meri preprečevali širjenje okužbe in prispevali k varnemu ter sproščenemu okolju za vaše otoke.

 

 Najlepša hvala za sodelovanje,

 

Andreja Cebe Mandič, ravnateljica

Ljubljana, 31.08.2021

oprostitev plačila vrtca

Oprostitev plačila vrtca

Oprostitev plačila vrtca po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 18/2021 – ZVrt-G), uporablja se od 01.09.2021 dalje.

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se od 01.09.2021 dalje uporablja novela Zakona o vrtcih (sprememba 4. odstavka 32. člena Zakona o vrtcih), ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:
– v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni ali
– v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši, ki imajo na dan 01.09.2021 za drugega in vsakega nadaljnjega otroka že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, ne potrebujejo narediti nič.

Starši (starejših) otrok, ki so se letos izpisali iz vrtca z namenom vpisa v šolo, so dolžni to spremembo sporočiti na pristojni CSD do konca avgusta.
Starše, ki imajo v vrtec vključenega drugega, tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz družine in na dan 01.09.2021 nimajo veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca, prosimo, da na pristojni Center za socialno delo (CSD) oddajo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki bo podlaga za oprostitev plačila vrtca. Oskrbnino bomo zaračunali v skladu z izdano odločbo s strani CSD-ja oz. če odločba ne bo izdana, v najvišjem dohodkovnem razredu.

Povezava do novele Zakona:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0412?sop=2021-01-0412

obvestilo za starše

Spoštovanj starši!

Obveščamo vas, da bomo nujno varstvo za otroke organizirali v 2 enotah Vrtca Jarše in sicer v enoti Mojca za otroke iz enote Mojca ter v enoti Kekec, za otroke iz obeh enot Rožle ter enote Kekec. Spremenjen bo del. čas vrtca in sicer bo vrtec odprt od 6.30 do 16.30 ure. Izmenično popoldanski oddelek bo organiziran samo v dopoldanskem času.

V enoti Mojca bo za oddelke A trakta dežurna igralnica A2, za oddelke B trakta igralnica B2, za otroke C trakta igralnica C1 in za otroke D trakta igralnica D2.

V enoti Kekec bo za otroke enote Rožle organizirano nujno varstvo na oranžnem traktu. Za otroke iz enote Kekec pa bo dežurstvo v igralnici rdeči 1 za otroke vseh oddelkov 1. starostnega obdobja (1-3) ter modri 2 za otroke 2. starostnega obdobja.

Skupine bodo oblikovane tako, da bo v oddelku največ 6 otrok.

Vrtec je odprt za nujno varstvo. V vrtec lahko pripeljete le zdrave otroke. Ob prihodu otroka morate oddati izpolnjeno izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (priloga dopisa).

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC, epidemija COVID-19

V času zaprtja vrtca so starši, ki otrok ne bodo vozili v vrtec, oproščeni plačila.

Lepo vas pozdravljamo,

Anica Harjač

v.d. ravnateljica Vrtca Jarše

TEDEN OTROKA

TEDEN OTROKA V VRTCU JARŠE

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni. Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka.

V ponedeljek, 5. oktobra se je pričel Teden otroka, letos na temo ODGOVOR JE POGOVOR. Teden otroka vsako leto obeležimo tudi v vrtcu in v tem tednu se na ravni enot in skupin organizirajo različne dejavnosti, predstave in delavnice za otroke.

 

Poslanico ob letošnjem Tednu otroka lahko preberete v priponki:

https://www.zpms.si/2020/10/01/szj-teden-otroka-in-30-let-tom-telefona-2/

 

 

Kako v vrtec od 1.6.2020

Spoštovani starši,

 

Od 1. 6. 2020 se življenje v vrtcu v nekaterih segmentih vrača v čase pred epidemijo. Še naprej pa bomo dosledno izvajali higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter s tem pripomogli k čim manjši verjetnosti širjenja okužb. Kot ključni ukrep v ospredju ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance, dosledno izvajanje higienskih ukrepov in samostojno delovanje oddelkov tekom dneva. Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo le zdravi otroci in zaposleni. Bolj podrobno so ukrepi navedeni v prilogi.

 

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno (od 18. 5. do 30. 6. 2020). Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).

Starši vključenih otrok ste upravičeni do koriščenja poletne rezervacije na način in v obsegu kot do sedaj.

 

Od 1. 6. 2020 bo poslovalni čas vrtca enak kot pred razglasitvijo epidemije, od 6.00 do 17.00 ur. Ponovno bo organizirano jutranje in popoldansko dežurstvo, kot smo ga imeli pred izrednimi razmerami. Starši boste otroka predali dežurni vzgojiteljici z otrokovo garderobo v dežurni igralnic. Enako velja za popoldansko varstvo. Otroka boste prevzeli v dežurni sobi skupaj z njegovo garderobo. Prehodi med trakti bodo zaklenjeni, zato sprehajanje med in po hodnikih oz. garderobah ne bo mogoče.

 

Od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Otroci naj si ob prihod v vrtec temeljito umijejo roke, starši si pred vstopom v garderobo razkužite roke. Nošenje mask ob vstopu starša v vrtec je obvezno.  Starši upoštevajte priporočeno razdaljo (1,5 – 2 m) tako v stiku s strokovnimi delavci kot drugimi starši. Otroci bodo veliko časa preživeli zunaj, na prostem, zato dnevno prinašajte rezervna oblačila.

 

Vodstvo vrtca

 

PROTOKOL RAVNANJA STARŠEV IN OTROK PO RAZGLASITVI KONCA EPIDEMIJE COVID – 19 V VRTCU JARŠE od 01.06.2020 naprej

 

 

Presežek vlog za vpis otroka v šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši,

V Vrtec Jarše smo prejeli več Vlog za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2020/2021 kot je bilo razpisanih prostih mest. V sredo, 15.4.2020 je zasedala Komisija za sprejem otrok, ki je obravnavala prispele vloge v roku. V petek, 17. 4. 2020 so bila poslana staršem Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali Obvestilo o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca. K sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši boste naknadno obveščeni. Zaradi trenutnih razmer, so vrtci do preklica zaprti, in ne vemo kdaj in na kakšen način bo potekalo sklepanje pogodbe.

Dostopnost