UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Dobrodošlica

SKUPAJ V NOVO VRTČEVSKO LETO

Dragi otroci, spoštovani starši in sodelavci

Zadnji avgustovski dnevi se iztekajo in pričenja se novo šolsko leto 2020/2021. Zakorakajmo vanj z veliko mero optimizma, veselja, radovednosti, strpnosti in potrpežljivosti.

V Vrtcu Jarše, se veselimo srečanja z otroki in starši, ki že obiskujejo naš vrtec, prav posebej pa pozdravljamo in želimo dobrodošlico otrokom in staršem, ki bodo prvič vključeni v naš vrtec.

Letošnje korona leto od vseh nas zahteva veliko mero potrpežljivosti, strpnosti, medsebojnega razumevanja in odkritega sodelovanja. S skupnimi močmi se bomo trudili ohranjati naše zdravje in zdravje naših najmlajših. Prepričani smo, da nam bo skupaj to tudi uspelo.

Naša prizadevanja bodo v novem šolskem letu usmerjena v razvijanja kvalitetnih oblik sodelovanja z vami, spoštovani starši.  Vabimo vas, da se redno udeležujete vseh oblik sodelovanja, ki jih bomo pripravljali za vas. Računamo na vašo podporo in predvsem na vaše zaupanje v naše delo.

Otrokom želim, da bi se v našem vrtcu počutili lepo in brezskrbno, staršem in sodelavcem pa čim manj stresa ob spremembah, ki jih bo prineslo  novo šolsko leto.

Ana Harjač, v.d. ravnateljica Vrtca Jarše

DOBORODŠLICA.pdf

Kako v vrtec od 1.6.2020

Spoštovani starši,

 

Od 1. 6. 2020 se življenje v vrtcu v nekaterih segmentih vrača v čase pred epidemijo. Še naprej pa bomo dosledno izvajali higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter s tem pripomogli k čim manjši verjetnosti širjenja okužb. Kot ključni ukrep v ospredju ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance, dosledno izvajanje higienskih ukrepov in samostojno delovanje oddelkov tekom dneva. Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo le zdravi otroci in zaposleni. Bolj podrobno so ukrepi navedeni v prilogi.

 

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno (od 18. 5. do 30. 6. 2020). Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).

Starši vključenih otrok ste upravičeni do koriščenja poletne rezervacije na način in v obsegu kot do sedaj.

 

Od 1. 6. 2020 bo poslovalni čas vrtca enak kot pred razglasitvijo epidemije, od 6.00 do 17.00 ur. Ponovno bo organizirano jutranje in popoldansko dežurstvo, kot smo ga imeli pred izrednimi razmerami. Starši boste otroka predali dežurni vzgojiteljici z otrokovo garderobo v dežurni igralnic. Enako velja za popoldansko varstvo. Otroka boste prevzeli v dežurni sobi skupaj z njegovo garderobo. Prehodi med trakti bodo zaklenjeni, zato sprehajanje med in po hodnikih oz. garderobah ne bo mogoče.

 

Od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Otroci naj si ob prihod v vrtec temeljito umijejo roke, starši si pred vstopom v garderobo razkužite roke. Nošenje mask ob vstopu starša v vrtec je obvezno.  Starši upoštevajte priporočeno razdaljo (1,5 – 2 m) tako v stiku s strokovnimi delavci kot drugimi starši. Otroci bodo veliko časa preživeli zunaj, na prostem, zato dnevno prinašajte rezervna oblačila.

 

Vodstvo vrtca

 

PROTOKOL RAVNANJA STARŠEV IN OTROK PO RAZGLASITVI KONCA EPIDEMIJE COVID – 19 V VRTCU JARŠE od 01.06.2020 naprej

 

 

Navodila za odpiranje vrtca

Spoštovani starši!

 

Vrtci se bodo ponovno odprli v ponedeljek, 18. maja. Gre za postopno sproščanje ukrepov, kar od nas zahteva vzpostavitev posebnih organizacijskih in kadrovskih pogojev.

Zaradi preprečevanja morebitnih okužb moramo vrtci upoštevati Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid-19 in Priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času izrednih razmer.

 • Začasni poslovalni čas vseh naših enot bo od 7.00 – 16.00 ure.
 • Jutranjega in popoldanskega združevanja ni.
 • V vrtec vstopajte posamezno, pri vstopu odrasli obvezno uporabljajte masko in si razkužite roke.
 • V garderobi se ne zadržujte.
 • Otrok vstopa samo v svojo igralnico, iz nje tudi odhaja.
 • Starejši otroci naj v garderobo vstopajo sami in se samostojno slečejo in preobujejo. Menimo, da to zmorejo narediti otroci v skupinah 4-5 in 5-6 letnikov.
 • S strani vzgojiteljice boste prejeli podrobna navodila o tem, kako bo potekal prihod v vrtec in odhod iz vrtca. Načrt bo izdelan in prilagojen vsaki skupini posebej glede na starost otrok in prostor.
 • Otroci v vrtec ne nosijo svojih igrač.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in odrasli. V primeru, da otrok zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru in se pokliče starše. Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, vas naprošamo, da o tem obvestite vrtec. Vrtec o tem obvesti NIJZ.

Na dan vključitve v vrtec morate starši OBVEZNO prinesti podpisano izjavo:
IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC, epidemija COVID-19.docx
Brez podpisane izjave otroka ne moremo sprejeti v vrtec.

Ker gre za postopno odpiranje vrtcev pod posebnimi pogoji, vljudno naprošamo starše, da ponovno premislijo, ali lahko začasno zadržijo otroka doma. Če bo vaš otrok še ostal v domačem varstvu, ste starši oproščeni plačila vrtca do 31.5.2020.

 

V vrtcu bomo začasno spremenili našo ustaljeno rutino in se prilagodili spremenjenim razmeram, vse to z namenom, da se čimprej vrnemo v življenje kot smo ga poznali pred epidemijo.

Hvala za vaše sodelovanje!

Ana Harjač, v. d. ravnateljice

 

Vrtec Jarše ponovno odpira svoja vrata v ponedeljek, 18. 5. 2020

Spoštovani starši,

 

Vrtec Jarše ponovno odpira svoja vrata v ponedeljek, 18. 5. 2020. Glede na smernice MIZS in priporočila NIJZ, JE NAMERO ZA PONOVNO VKLJUČITEV OTROK V VRTEC IZRAZILO VEČ STARŠEV kot je PRIPOROČENO ZMANJŠANO ŠTEVILO OTROK.

 

Kako in kdaj boste z otrokom prihajali v vrtec boste naknadno obveščeni. Sporočamo, da bomo skladno s priporočili, v obdobju izrednih razmer, prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. Vsaka skupina otrok  bo zaključena, zaprta celota, ni združevanja oddelkov.

 

Oskrbnino vrtca bodo plačevali v času izrednih razmer samo starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec oz. so oddali namero o prisotnosti otroka od 18.5.2020 dalje.

 

 

OTROCI:

 1. Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi.
 2. V VRTEC SE LAHKO VRNEJO LE ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine.
 3. Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati strokovnemu delavcu podpisano izjavo, ki vam jo prilagamo k obvestilu.
 4. Otroci si v vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bodo roke večkrat dnevno temeljito umivali. V oddelku otroci in strokovni delavci ne bodo nosili mask.
 5. Rezervno garderobo za otroka prinašajte/odnašajte dnevno.
 6. V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma.
 7. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo ninice/dude v vrečki, ki jo bo strokovna delavka shranila ločeno od ostalih.

 

Bolj podrobno si lahko navodila in priporočila preberete na spodnjih povezavah:

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC

priporočila NIJZ

sklep RSK – zdr.omejitve za otroke

 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Vodstvo vrtca

 

 

Presežek vlog za vpis otroka v šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši,

V Vrtec Jarše smo prejeli več Vlog za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2020/2021 kot je bilo razpisanih prostih mest. V sredo, 15.4.2020 je zasedala Komisija za sprejem otrok, ki je obravnavala prispele vloge v roku. V petek, 17. 4. 2020 so bila poslana staršem Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali Obvestilo o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca. K sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši boste naknadno obveščeni. Zaradi trenutnih razmer, so vrtci do preklica zaprti, in ne vemo kdaj in na kakšen način bo potekalo sklepanje pogodbe.

Pomoč otokom v stiski

Spoštovani starši!

Številni ukrepi za skupen boj proti pandemiji so se dotaknili vseh. Tudi vaših najmlajših. Lepo jim je v vaši družbi, vendar pa imajo radi tudi družbo vrstnikov. Kar naenkrat pa ne smejo več v vrtec, šole. Otroci ne dojemajo razsežnosti situacije, vendar pa dojemajo, da nekaj ni vse tako, kot bi moralo biti. Zato smo tu mi, da jim pomagamo prebroditi njihove stiske.  Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo morda v pomoč, da ublažite negotovost vaših otrok. Predvsem ostanite mirni zanje, dajte jim moč in upanje, obenem pa jih seznanite s tem, kaj se dogaja in jih dosledno naučite, kako naj delujejo, da obvarujejo sebe in svoje najbližje. Vse kar učite svoje otroke pa  seveda morate najprej upoštevati vi. Vi ste pomembni Prvi in s tem vzor in zgled svojim otrokom. Od vas se učijo z vašimi dejanji, ne z vašimi besedami.

Zato najprej poziv slovenskih pediatrov:

“Slovenski pediatri pozivamo vse prebivalce Slovenije, še posebno pa starše vseh otrok in mladostnike, da zaradi hitrega širjenja okužb z virusom covid-19 v naslednjih tednih skrbno spremljajo javna opozorila s strani države in se dosledno držijo vseh podanih navodil.

Otroci in mladostniki omenjeno bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, vendar zaradi tega tudi pomembno prispevajo k širjenju virusa v družbi. Ravno zaradi tega je v trenutni situaciji najpomembnejše, da so otroci in mladostniki za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti.

Zato odsvetujemo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih, igranje na skupnih igralih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom izvajamo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano. Večji otroci in mladostniki, ki bodo mogoče v naslednjih dneh ostali sami v domači oskrbi, naj se v tem času ne družijo s sošolci ampak ostanejo pri sebi doma. Upoštevajo naj tudi navodila šol v tem času.

Starši, naučite svoje otroke in mladostnike samostojnosti in previdnosti v skladu s starostjo, ker bomo na tak način uspešnejši in bo to dobra naložba za prihodnost. Starejši ljudje in kronično bolni ljudje lahko težje prebolevajo okužbo s korona virusom, zato naredite vse, da jih ne okužite. Babic in dedkov tokrat ne vključujmo v čuvanje otrok.

 

Z upoštevanjem higienskih navodil, navodil glede druženja in z medsebojno solidarnostjo poskrbimo za najbolj ranljive skupine naše družbe ter dokažimo vsem, da nam je mar za ljudi okoli sebe.

V primeru, da vaši otroci in mladostniki zbolijo, pokličite njihovega izbranega zdravnika in izkoristite vse možnosti svetovanja preko elektronske pošte ali telefona in prihajajte v naše ambulante in v dežurne službe samo v nujnih primerih in najavljeno.”

 

Otroci so v stiski, zato jim pomagajmo:

Večina otrok bo žal obremenjena s tem in bo tudi izkazovala nelagodje in zaskrbljenost. Pri mlajših otrocih se to kaže predvsem kot nemir, iskanje pozornosti, jokanje, brezvoljnost, težave s spanjem; otroci, tako mlajši kot starejši, tudi več sprašujejo, kaj se dogaja in seveda zakaj je zdaj to in ono drugače, zakaj ne morejo k prijateljem, starim staršem.

Razvojna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek svetuje, naj starši ostanejo “vsekakor mirni, ne pa brezbrižni, kot tudi ne panični”. “Prav je, da starši izkazujejo zaupanje v vse tiste, ki v državi vodijo dejavnosti in sprejemajo ustrezne ukrepe, saj bodo tako pomagali otrokom, da bodo tudi oni mirnejši.” Kakšen pogovor pa je treba nameniti tudi najstnikom, “predvsem z nekaterimi srednješolci, ki včasih razmišljajo v smer “meni se to ne more zgoditi” in se morda zaradi tega prepričanja morda nekoliko tvegano vedejo.

Koronavirus naj ne bo osrednja tema

 

Na spletni strani NIJZ: (https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19) so napotki, kako se o virusu pogovoriti z otroki.

 

Tudi odrasli smo v negotovosti. Najprej moramo poskrbeti zase, da lahko pomagamo tudi otrokom. Zato ne pozabite nase:

Na spletni strani NIJZ:  https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid

Temeljito si umivajte roke

Umivanje rok z milom in toplo vodo vsaj pol minute je prvi pomemben korak za zaščito, ob tem rok ne smemo pozabiti temeljito sprati in jih dobro osušiti.

Razkužujte si roke in kašljate v rokav ali robec

OBVESTILO_ZA_STARŠE.doc

Medsebojna pomoč v času koronavirusa

Spoštovani starši,

zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih uspešno rešujemo s skupnimi močmi.

V teh okoliščinah svojo pozornost in naklonjenost še posebej namenjamo ljudem, ki potrebujejo konkretno pomoč, ali samo »oddaljen« socialni stik. Morda sosedov otrok za učenje doma potrebuje kakšno gradivo, pa mu je trenutno nedostopno. Morda starši potrebujejo kakšen namig za igro, nasvet za zmanjševanje otrokove tesnobe, ali svoje lastne. Morda iz najrazličnejših razlogov ne morejo v trgovino.

Če ste se sami znašli v taki, ali podobni stiski oz. takšno situacijo prepoznate v drugi družini, to sporočite ravnateljici na ravnateljica@vrtec-jarse.si oziroma na telefon 041 774 394 med 8.30 in 15.30.

Vsi, ki ste pripravljeni kakorkoli pomagati, razen z osebnimi stiki, svojo pripravljenost sporočite na: ravnateljica@vrtec-jarse.si

Hvaležni vam bomo za vaš odziv!

v. d. Ravnateljica

diana Šumenjak, mag.