UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Navodila za starše in obiskovalce Vrtca Jarše

NAVODILA ZA STARŠE IN OBISKOVALCE VRTCA JARŠE ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID -19

 

 • Prosimo, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, brez simptomov, kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos ali nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic v blagi ali težji obliki, driska, slabost/bruhanje, spremembe vonja in okusa.
 • Vsakodnevno spremljajte zdravstveno stanje otrok. Če otrok zboli, naj ostane doma, o tem pa čim prej obvestite tudi vzgojitelja otroka. Glede nadaljnjih navodil se posvetujte z otrokovim pediatrom.
 • pred vstopom si namestite zaščitno masko in ob vhodu razkužite roke. Pred vstopom v igralnico naj si otrok z vodo in milom umije roke.
 • V vrtec naj z otrokom vstopa le ena odrasla oseba in ohranja, kolikor je možno 1,5 m varno razdaljo med osebjem in ostalimi starši.
 • Odrasli poskrbi, da se otrok v garderobi čim hitreje preobleče in preobuje.
 • Otroka oddate na vratih skupine in v igralnico ne vstopajte.
 • V tem obdobju otroci ne prinašajo svojih igrač in knjig. Izjema so ninice in dude, ki naj bodo spravljene v garderobi.
 • Prosimo, da ste pozorni na število oseb v garderobi in po potrebi na sprostitev počakate zunaj.
 • Enaki ukrepi kot pri prihodu, veljajo tudi pri odhodu otrok iz vrtca.
 • Pri oddaji in prevzemu otrok starši prostore vrtca zapustite v najkrajšem možnem času. Z otroki se ne zadržujte in igrajte na hodnikih in skupnih prostorih vrtca.
 • Izmenjava informacij z vzgojitelji ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca naj bo čim krajša. Komuniciranje naj poteka pretežno po telefonu in po e-asistentu
 • Za udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ter uvajanju je obvezno izpolnjevanje pogoja PTC, torej prebolevnost, cepljenje ali testiranje.

 

Vljudno vas prosimo, da upoštevate pripravljena navodila in za dosledno izvajanje vseh navedenih higienskih ukrepov. Le skupaj bomo tako lahko v največji možni meri preprečevali širjenje okužbe in prispevali k varnemu ter sproščenemu okolju za vaše otoke.

 

 Najlepša hvala za sodelovanje,

 

Andreja Cebe Mandič, ravnateljica

Ljubljana, 31.08.2021

oprostitev plačila vrtca

Oprostitev plačila vrtca

Oprostitev plačila vrtca po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 18/2021 – ZVrt-G), uporablja se od 01.09.2021 dalje.

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se od 01.09.2021 dalje uporablja novela Zakona o vrtcih (sprememba 4. odstavka 32. člena Zakona o vrtcih), ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:
– v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni ali
– v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši, ki imajo na dan 01.09.2021 za drugega in vsakega nadaljnjega otroka že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, ne potrebujejo narediti nič.

Starši (starejših) otrok, ki so se letos izpisali iz vrtca z namenom vpisa v šolo, so dolžni to spremembo sporočiti na pristojni CSD do konca avgusta.
Starše, ki imajo v vrtec vključenega drugega, tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz družine in na dan 01.09.2021 nimajo veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca, prosimo, da na pristojni Center za socialno delo (CSD) oddajo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki bo podlaga za oprostitev plačila vrtca. Oskrbnino bomo zaračunali v skladu z izdano odločbo s strani CSD-ja oz. če odločba ne bo izdana, v najvišjem dohodkovnem razredu.

Povezava do novele Zakona:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0412?sop=2021-01-0412

Dobrodošli

SKUPAJ V NOVO VRTČEVSKO LETO

 

Dragi otroci, spoštovani starši in sodelavci,

zadnji avgustovski dnevi se iztekajo in pričenja se novo šolsko leto 2021/2022. Zakorakajmo vanj z veliko mero optimizma, veselja, radovednosti, strpnosti in potrpežljivosti.

V Vrtcu Jarše se veselimo srečanja z otroki in starši, ki že obiskujejo naš vrtec, prav posebej pa pozdravljamo in želimo dobrodošlico otrokom in staršem, ki bodo prvič vključeni v naš vrtec.

Korona časi od vseh nas zahtevajo veliko mero potrpežljivosti, strpnosti, medsebojnega razumevanja in odkritega sodelovanja. S skupnimi močmi se bomo trudili ohranjati naše zdravje in zdravje naših najmlajših. Prepričani smo, da nam bo skupaj to tudi uspelo.

Otrokom želim, da bi se v našem vrtcu počutili lepo in brezskrbno, staršem in sodelavcem pa čim manj stresa ob spremembah, ki jih bo prineslo  novo šolsko leto.

ravnateljica Vrtca Jarše

 

obvestilo za starše

Spoštovanj starši!

Obveščamo vas, da bomo nujno varstvo za otroke organizirali v 2 enotah Vrtca Jarše in sicer v enoti Mojca za otroke iz enote Mojca ter v enoti Kekec, za otroke iz obeh enot Rožle ter enote Kekec. Spremenjen bo del. čas vrtca in sicer bo vrtec odprt od 6.30 do 16.30 ure. Izmenično popoldanski oddelek bo organiziran samo v dopoldanskem času.

V enoti Mojca bo za oddelke A trakta dežurna igralnica A2, za oddelke B trakta igralnica B2, za otroke C trakta igralnica C1 in za otroke D trakta igralnica D2.

V enoti Kekec bo za otroke enote Rožle organizirano nujno varstvo na oranžnem traktu. Za otroke iz enote Kekec pa bo dežurstvo v igralnici rdeči 1 za otroke vseh oddelkov 1. starostnega obdobja (1-3) ter modri 2 za otroke 2. starostnega obdobja.

Skupine bodo oblikovane tako, da bo v oddelku največ 6 otrok.

Vrtec je odprt za nujno varstvo. V vrtec lahko pripeljete le zdrave otroke. Ob prihodu otroka morate oddati izpolnjeno izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (priloga dopisa).

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC, epidemija COVID-19

V času zaprtja vrtca so starši, ki otrok ne bodo vozili v vrtec, oproščeni plačila.

Lepo vas pozdravljamo,

Anica Harjač

v.d. ravnateljica Vrtca Jarše

TEDEN OTROKA

TEDEN OTROKA V VRTCU JARŠE

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni. Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka.

V ponedeljek, 5. oktobra se je pričel Teden otroka, letos na temo ODGOVOR JE POGOVOR. Teden otroka vsako leto obeležimo tudi v vrtcu in v tem tednu se na ravni enot in skupin organizirajo različne dejavnosti, predstave in delavnice za otroke.

 

Poslanico ob letošnjem Tednu otroka lahko preberete v priponki:

https://www.zpms.si/2020/10/01/szj-teden-otroka-in-30-let-tom-telefona-2/

 

 

Kako v vrtec od 1.6.2020

Spoštovani starši,

 

Od 1. 6. 2020 se življenje v vrtcu v nekaterih segmentih vrača v čase pred epidemijo. Še naprej pa bomo dosledno izvajali higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter s tem pripomogli k čim manjši verjetnosti širjenja okužb. Kot ključni ukrep v ospredju ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance, dosledno izvajanje higienskih ukrepov in samostojno delovanje oddelkov tekom dneva. Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo le zdravi otroci in zaposleni. Bolj podrobno so ukrepi navedeni v prilogi.

 

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno (od 18. 5. do 30. 6. 2020). Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).

Starši vključenih otrok ste upravičeni do koriščenja poletne rezervacije na način in v obsegu kot do sedaj.

 

Od 1. 6. 2020 bo poslovalni čas vrtca enak kot pred razglasitvijo epidemije, od 6.00 do 17.00 ur. Ponovno bo organizirano jutranje in popoldansko dežurstvo, kot smo ga imeli pred izrednimi razmerami. Starši boste otroka predali dežurni vzgojiteljici z otrokovo garderobo v dežurni igralnic. Enako velja za popoldansko varstvo. Otroka boste prevzeli v dežurni sobi skupaj z njegovo garderobo. Prehodi med trakti bodo zaklenjeni, zato sprehajanje med in po hodnikih oz. garderobah ne bo mogoče.

 

Od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Otroci naj si ob prihod v vrtec temeljito umijejo roke, starši si pred vstopom v garderobo razkužite roke. Nošenje mask ob vstopu starša v vrtec je obvezno.  Starši upoštevajte priporočeno razdaljo (1,5 – 2 m) tako v stiku s strokovnimi delavci kot drugimi starši. Otroci bodo veliko časa preživeli zunaj, na prostem, zato dnevno prinašajte rezervna oblačila.

 

Vodstvo vrtca

 

PROTOKOL RAVNANJA STARŠEV IN OTROK PO RAZGLASITVI KONCA EPIDEMIJE COVID – 19 V VRTCU JARŠE od 01.06.2020 naprej

 

 

Presežek vlog za vpis otroka v šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši,

V Vrtec Jarše smo prejeli več Vlog za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2020/2021 kot je bilo razpisanih prostih mest. V sredo, 15.4.2020 je zasedala Komisija za sprejem otrok, ki je obravnavala prispele vloge v roku. V petek, 17. 4. 2020 so bila poslana staršem Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali Obvestilo o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca. K sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši boste naknadno obveščeni. Zaradi trenutnih razmer, so vrtci do preklica zaprti, in ne vemo kdaj in na kakšen način bo potekalo sklepanje pogodbe.

Pomoč otokom v stiski

Spoštovani starši!

Številni ukrepi za skupen boj proti pandemiji so se dotaknili vseh. Tudi vaših najmlajših. Lepo jim je v vaši družbi, vendar pa imajo radi tudi družbo vrstnikov. Kar naenkrat pa ne smejo več v vrtec, šole. Otroci ne dojemajo razsežnosti situacije, vendar pa dojemajo, da nekaj ni vse tako, kot bi moralo biti. Zato smo tu mi, da jim pomagamo prebroditi njihove stiske.  Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo morda v pomoč, da ublažite negotovost vaših otrok. Predvsem ostanite mirni zanje, dajte jim moč in upanje, obenem pa jih seznanite s tem, kaj se dogaja in jih dosledno naučite, kako naj delujejo, da obvarujejo sebe in svoje najbližje. Vse kar učite svoje otroke pa  seveda morate najprej upoštevati vi. Vi ste pomembni Prvi in s tem vzor in zgled svojim otrokom. Od vas se učijo z vašimi dejanji, ne z vašimi besedami.

Zato najprej poziv slovenskih pediatrov:

“Slovenski pediatri pozivamo vse prebivalce Slovenije, še posebno pa starše vseh otrok in mladostnike, da zaradi hitrega širjenja okužb z virusom covid-19 v naslednjih tednih skrbno spremljajo javna opozorila s strani države in se dosledno držijo vseh podanih navodil.

Otroci in mladostniki omenjeno bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, vendar zaradi tega tudi pomembno prispevajo k širjenju virusa v družbi. Ravno zaradi tega je v trenutni situaciji najpomembnejše, da so otroci in mladostniki za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti.

Zato odsvetujemo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih, igranje na skupnih igralih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom izvajamo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano. Večji otroci in mladostniki, ki bodo mogoče v naslednjih dneh ostali sami v domači oskrbi, naj se v tem času ne družijo s sošolci ampak ostanejo pri sebi doma. Upoštevajo naj tudi navodila šol v tem času.

Starši, naučite svoje otroke in mladostnike samostojnosti in previdnosti v skladu s starostjo, ker bomo na tak način uspešnejši in bo to dobra naložba za prihodnost. Starejši ljudje in kronično bolni ljudje lahko težje prebolevajo okužbo s korona virusom, zato naredite vse, da jih ne okužite. Babic in dedkov tokrat ne vključujmo v čuvanje otrok.

 

Z upoštevanjem higienskih navodil, navodil glede druženja in z medsebojno solidarnostjo poskrbimo za najbolj ranljive skupine naše družbe ter dokažimo vsem, da nam je mar za ljudi okoli sebe.

V primeru, da vaši otroci in mladostniki zbolijo, pokličite njihovega izbranega zdravnika in izkoristite vse možnosti svetovanja preko elektronske pošte ali telefona in prihajajte v naše ambulante in v dežurne službe samo v nujnih primerih in najavljeno.”

 

Otroci so v stiski, zato jim pomagajmo:

Večina otrok bo žal obremenjena s tem in bo tudi izkazovala nelagodje in zaskrbljenost. Pri mlajših otrocih se to kaže predvsem kot nemir, iskanje pozornosti, jokanje, brezvoljnost, težave s spanjem; otroci, tako mlajši kot starejši, tudi več sprašujejo, kaj se dogaja in seveda zakaj je zdaj to in ono drugače, zakaj ne morejo k prijateljem, starim staršem.

Razvojna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek svetuje, naj starši ostanejo “vsekakor mirni, ne pa brezbrižni, kot tudi ne panični”. “Prav je, da starši izkazujejo zaupanje v vse tiste, ki v državi vodijo dejavnosti in sprejemajo ustrezne ukrepe, saj bodo tako pomagali otrokom, da bodo tudi oni mirnejši.” Kakšen pogovor pa je treba nameniti tudi najstnikom, “predvsem z nekaterimi srednješolci, ki včasih razmišljajo v smer “meni se to ne more zgoditi” in se morda zaradi tega prepričanja morda nekoliko tvegano vedejo.

Koronavirus naj ne bo osrednja tema

 

Na spletni strani NIJZ: (https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19) so napotki, kako se o virusu pogovoriti z otroki.

 

Tudi odrasli smo v negotovosti. Najprej moramo poskrbeti zase, da lahko pomagamo tudi otrokom. Zato ne pozabite nase:

Na spletni strani NIJZ:  https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid

Temeljito si umivajte roke

Umivanje rok z milom in toplo vodo vsaj pol minute je prvi pomemben korak za zaščito, ob tem rok ne smemo pozabiti temeljito sprati in jih dobro osušiti.

Razkužujte si roke in kašljate v rokav ali robec

OBVESTILO_ZA_STARŠE.doc

Dostopnost