UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Nadstandardni program

NADSTANDARDNI PROGRAMI

Nadstandardne dejavnosti vodijo zunanji izvajalci  in strokovni delavci  vrtca in se izvajajo v popoldanskem času,  v prostorih vrtca. Nadstandardne  dejavnosti so za starše plačljive, saj  ne sodijo v ceno programa vrtca. Namenjene so otrokom od 4-6 leta starosti, ki so vključeni v Vrtec Jarše.  Po zaključku programa,  starši prevzamejo otroka pri zunanjem izvajalcu, saj  se  otroci ne vračajo nazaj  v oddelek (8. člen Pravilnika o varnosti otrok).

 

NADSTANDARDNI PROGRAMI, KI JIH IZVAJAJO ZUNANJI IZVAJALCI:
  • angleščina
  • plesne urice
  • ritmična gimnastika
  • teakwando

 

NADSTANDARDNE  DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA:
  • Tečaj prilagajanja na vodo
  • Vrtec v naravi
  • Zimovanje, februar
  • Letovanje, junij

 

Ob vključevanju otrok v večdnevne nadstandardne dejavnosti izven vrtca, je potrebno poleg starost otrok upoštevati tudi   kriterij- zrelost otroka. Priporočamo staršem,  da se pred odločitvijo  posvetujejo z vzgojiteljico otroka, saj otrok mora biti dovolj zrel, da zdrži določene napore in ločenost od staršev,  v času bivanja v naravi, zimovanju oz. letovanju otrok. Upoštevati je potrebno normative v skupini otrok, ki jih naši strokovni delavci lahko spremljajo ( 36. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje). V primeru, da je na zunanjo dejavnost vpisanih več kot osem otrok, si pridržujemo  pravico, da otroke iz več skupin združimo in jim dodelimo  spremljevalca  iz druge skupine.

 

NADSTANDARDNI PROGRAM, KI GA SOFINANCIRA MOL:

MOL nameni 75,00 EUR letno za obogatitvene programe, kot nadstandardne dejavnosti, za otroke zadnje leto pred vstopom v šolo.

 

Ponudba nadstandardnih dejavnosti bo predstavljena na prvih roditeljskih sestankih v začetku šol. leta.

Dostopnost