UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Nadstandardni program

NADSTANDARDNI PROGRAMI

Nadstandardne dejavnosti vodijo zunanji izvajalci  in strokovni delavci  vrtca in se izvajajo v popoldanskem času,  v prostorih vrtca. Nadstandardne  dejavnosti so za starše plačljive, saj  ne sodijo v ceno programa vrtca. Namenjene so otrokom od 4-6 leta starosti, ki so vključeni v Vrtec Jarše.  Po zaključku programa,  starši prevzamejo otroka pri zunanjem izvajalcu, saj  se  otroci ne vračajo nazaj  v oddelek (8. člen Pravilnika o varnosti otrok).

  • angleščina, jezikovna šola Modra sovica (otroci stari 4-6 let)
  • plesne urice (otroci stari 4-6 let)
  • ritmična gimnastika KRG Tim (otroci stari 4-6 let)
  • telovadba ŠD Narodni Dom (otroci stari 4-6 let)
  • košarkaški vrtec Globkovadba – košarkaška varba za vrtec

 

NADSTANDARDNE  DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA:
  • Tečaj prilagajanja na vodo in učenje plavanja/  OŠ Savsko naselje  in strokovni delavci (krije Sklad Vrtca Jarše)
  • Vrtec na kmetiji (v celoti plačljiva dejavnost, subvencionira Sklad)
  • Zimovanje na Pokljuki/ Planet otrok, februar (sofinancira MOL, v višini 75 EUR, subvencionira Sklad)
  • Letovanje v Špadičih pri Poreču/ZLRO, junij (sofinancira MOL, v višini 75 EUR, subvencionira Sklad)

 

Ob vključevanju otrok v večdnevne nadstandardne dejavnosti izven vrtca, je potrebno poleg starost otrok upoštevati tudi   kriterij- zrelost otroka. Priporočamo staršem,  da se pred odločitvijo  posvetujejo z vzgojiteljico otroka, saj otrok mora biti dovolj zrel, da zdrži določene napore in ločenost od staršev,  v času bivanja na kmetiji, zimovanju oz. letovanju otrok. Upoštevati je potrebno normative v skupini otrok, ki jih naši strokovni delavci lahko spremljajo ( 36. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje). V primeru, da je na zunanjo dejavnost vpisanih več kot osem otrok, si pridržujemo  pravico, da otroke iz več skupin združimo in jim dodelimo  spremljevalca  iz druge skupine.

 

NADSTANDARDNI PROGRAM, KI GA SOFINANCIRA MOL:

MOL nameni 75,00 EUR letno za obogatitvene programe, kot nadstandardne dejavnosti, za otroke zadnje leto pred vstopom v šolo. Vsak vrtec prejme za šolsko leto 2020/2021 sredstva, glede na število vključenih otrok, v  starosti 5-6 let.

Ponudba nadstandardnih dejavnosti bo predstavljena na prvih roditeljskih sestankih v začetku šol. leta.

Dostopnost