UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Ciciuhec

Ciciuhec, beremo z malčki je bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana, ki je namenjen predšolskih otrokom in njihovim staršem.

Skozi projekt razvijamo veliko ciljev:

  • doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,
  • ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,
  • vzbujanje zanimanja za vsebino literarnih del, razumevanje tega kar literarna dela, pripovedujejo,
  • navajanje na pravilno, odgovorno ravnanje s knjigo,
  • ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih navad in bralne kulture,
  • bogatenje besedišča
  • samostojno pripovedovanje,
  • razvijanje pozitivne samopodobe.

Ciciuhci so otroci, ki v vrtcu predstavijo knjige, ki so jim jih doma prebrali starši.

Otroke do tretjega leta v vrtcu po želji obišče knjižničarka, starejši otroci pa obiskujejo knjižnico skupaj s skupino otrok in strokovnimi delavci.

Ob zaključku projekta vsak otrok prejme pohvalo za skupno družinsko branje.

 

Dostopnost