UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

» Za starše «

Obrazci

Obrazci so pripravljeni v pdf formatu. Za ogled obrazcev in tiskanje potrebujete na svojem računalniku nameščen program Adobe Reader. V kolikor omenjenega programa nimate, si ga lahko brezplačno preneste iz spleta.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šol. leto 2021/2022:

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2020-2021

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021

Vloga za znižano plačilo vrtca:
Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_.pdf

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge za znižano plačilo vrtca se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša tudi novo enotno vlogo za vse socialne transferje. Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več na občino.

Več informacij pa dobite na spletni strani MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

Odločba o znižanem plačilu vrtca, ki jo starši prejmete na dom, je vaša. Vrtec podatke za obračun plačila vrtca dobi preko CSD-ja.

Obrazec za rezervacijo:

Obrazec_REZERVACIJA.pdf

Informacije glede uveljavljanja rezervacije si preberite tukaj:
Pogoji_za_uveljavitev_rezervacije.pdf

Obrazec za zdravstveno rezervacijo:
/images/uploads/Vloga_za_koriščenje_zdravstvene_rezervacije_-_obrazec_2019_2020.docx

Informacije glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije:

S 1. 9. 2019 začne veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Ur.l. RS,  št. 46/2019).

V drugem odstavku 7. členu sklepa je po novem določeno, da starši vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije,  predložijo v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka  v vrtcu.

Starši še vedno lahko uveljavijo rezervacijo, tako počitniško kakor zdravstveno za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu (npr. od 15.10. do vključno 14.11. ali od 1.10. do vključno 31.10.), torej skupaj največ dva meseca (lahko en mesec počitniško in en mesec zdravstvene rezervacij).

Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morajo starši priložiti zdravniško potrdilo.

Starši, ki imajo hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo iz državnega proračuna. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena sklepa.

Obrazec za odpoved vrtca:
obrazec_ODJAVA.pdf

Pri oddaji odpovedi oz. izpisu otroka iz vrtca je potrebno biti pozoren na 15-dnevni odpovedni rok.

Spremembe naslova vrtcu javite na tem obrazcu:
SPREMEMBA_NASLOVA.pdf

 

Vloga za odobritev bivanja otroka nad 9 ur v vrtcu:
vloga_za_odobritev_bivanja_otroka_nad_9.doc

 

Obrazec za direktno bremenitev za plačilo oskrbnin:

/images/uploads/Obrazec_Soglasje_SEPA_(SDD).xls

 

Obrazec – Izjava odhod otroka domov z mladoletnim otrokom:

mladoletni_odhod_vrtec_popr._91_.clen_

Dostopnost