UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Zdravstveno-higienski režim

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM 

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo, skladno z veljavno zakonodajo, zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Opravljamo stalen nadzor nad higiensko-tehničnimi pogoji objektov, prostorov in opreme, nadzor nad ustreznim higienskim režimom ter nenehno spremljamo zdravstveno stanje otrok, izvajamo preventivne ukrepe na področju preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni ter izvršujemo ukrepi, ki jih določi epidemiološka služba ob pojavu različnih obolenj in epidemij.

OBVEZNOSTI STARŠEV, KO OTROK ZBOLI ZA NALEZLJIVO BOLEZNIJO

V vrtcu se najpogosteje pojavljajo virusne okužbe dihal, različne črevesne okužbe, vnetje oči. Od otroških bolezni so pogoste norice, škrlatinka, peta bolezen, pojavlja pa se tudi slinavka ter druge pogoste bolezni. Od parazitov se pogosto pojavijo naglavne uši in podančice.

OTROK NE MORE BITI V SKUPINI ČE:

  • ga bolezen ovira pri aktivnostih (hud kašelj, vročina, slabo počutje)
  • otrok potrebuje nego druge osebe
  • obstaja tveganje za širjenje bolezni na druge otroke

Ob tem vas želimo opomniti na nekaj pravil, ki jih imamo v vrtcu:

Vzgojiteljica sicer nima zdravstvene izobrazbe, vendar dnevno opazuje otroke in hitro lahko opazi spremembe na obnašanju in razpoloženju otroka, kar je navadno prvi znak neke bolezni. Vzgojiteljica ima pravico zavrniti otroka z znaki nalezljive bolezni, kot so vročina, driska, bruhanje, izpuščaji in podobno. Zakonska osnova je Zakon o nalezljivih boleznih, ki pravi, da ima vsak pravico do varstva pred nalezljivo boleznijo in da je vsak človek dolžan skrbeti za svoje zdravje in zdravje drugih ter Zakon o vrtcih, ki pravi, da je vrtec vzgojno izobraževalna ustanova in ne zdravstvena ustanova.

V vrtcu veliko damo na zdrav način življenja, ki je zelo pomemben tudi za zaščito pred obolenji. Pri nas otroci uživajo zdravo prehrano, veliko svežega sadja, gibajo se na svežem zraku, igralnice pogosto prezračujemo in vzdržujemo dober higienski režim.

Starši pogosto od vzgojiteljic in pomočnic zahtevate, da otrokom v vrtcu dajemo terapijo. Vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu niso dolžne in ne smejo otroku dajati nobenih zdravil, razen življenjsko potrebnih, ki jo predpiše zdravnik in za to izda potrdilo (na primer vročinski krči). Nikoli se ne ve, kdaj lahko pride do alergične reakcije otroka na zdravilo, do  šoka ali drugih ne zaželjenih učinkov.

Pa še nekaj o antibiotikih. Otrok, ki uživa antibiotike sicer res ni več kužen za okolico in načeloma lahko pride v vrtec, a morate vedeti, da je otrokov organizem zaradi antibiotične terapije oslabljen in je s tem bolj dovzeten za druge okužbe in nalezljive bolezni.

Začasna izključitev otroka je najboljši ukrep za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Bolan otrok potrebuje počitek, mir, pozornost in skrbno nego, tega pa mu v vrtcu ne moremo v celoti zagotoviti.

V primeru obolevanja otrok vas vljudno prosimo, da vzgojiteljicam sporočate diagnozo bolezni oziroma izostanek vašega otroka, tudi če ne gre za bolezen, saj je nadaljnje ukrepanje, za preprečevanje širjenja obolenj znotraj skupine, v veliki meri odvisno od natančnih in ažurnih informacij.

Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, ne bruha in nima driske (priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravja).

Na koncu pa vas želimo opozoriti še na Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki ste jo podpisali ob vpisu otroka v naš vrtec, ki pravi: «Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje otroka nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.«

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima:

Špela Žagar Indihar, dipl. sanit. ing.,

enota Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/58 62 152, 051/645 894, e-mail:spela.zagar-indihar@vrtec-jarse.sispela.zagar3@guest.arnes.si;pzhr@vrtec-jarse.si

Dostopnost