UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

ENOTA KEKEC

Ul. Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana

Organizacijska vodja enote:
Suzana Gregorčič, tel: 01/5262153; 01/5862152; mobilna telefonska številka: 051 644 156

Vrtec je odprt od 6.00 do 17.00 ure.

Vrtec se nahaja v naselju Jarše v bližini OŠ Jožeta Moškriča. Ima veliko travnato igrišče z igrali. Peskovniki, tobogan, gugalnice in plezalo nudijo otrokom različne možnosti za igro in razvoj gibalnih spretnosti. V enoti Kekec so štirje trakti s samostojnimi vhodi: modri, rumeni, rdeči in prizidek. Enota ima deset oddelkov; en oddelek 1-2, trije oddelki 2-3, dva oddelka 3-4, dva oddelka 4-5 let in dva oddelka 5-6 let.  Garderobe nemalokrat priredimo za različne dejavnosti (gibalne, plesne, likovne,…). Trije oddelki z najmlajšimi otroki imajo pred svojo igralnico ograjen atrij. V vrtcu je večnamenski prostor za različne dejavnosti (gibalne, dramske,…) in srečanja; kabinet za individualno delo z otroki s posebnimi potrebami; računalniški kabinet ter glasbena soba s klavirjem. Vrtec ima urejen živalski kotiček z ribami, polži ahatniki, želvo, navadnimi in avstralskimi paličnjaki.

V enoti imamo majhno knjižnico za otroke in odrasle. Za okusne in zdrave obroke naših najmlajših skrbi kuharica v samostojni kuhinji, za site želodčke starejših otrok pa skrbijo kuharice v razdelilni kuhinji. V enoti se nahaja pisarna svetovalne delavke in OPZHR.

 

RDEČI TRAKT, tel: 01/ 58-62-153 ali 051/646-134

Skupina RAČKE , otroci stari 2-3 leta

Suzana Gregorčič, vzgojiteljica,
Jasmina Bogičevič, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

 

Skupina ŽABICE, otroci stari 2-3 leta

Natalija Rehlova, vzgojiteljica
Anja Zupan,vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

 

MODRI TRAKT, tel: 01/ 58 62 154

 

Skupina LEVČKI, otroci stari 4-6 leta

Špela Guštin, vzgojiteljica

Danijela Djurič, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnik vzgojiteljice

 

Skupina MUCE, otroci stari 4-5 leta

Polona Pintarič Janša, vzgojiteljica
Adela Curk, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

 

ORANŽNI TRAKT – JASLI 01/58-62-165

Skupina GUMBKI, otroci stari 1-2 leta

Marjana Magdič, vzgojiteljica
Teja Škulj, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

 

Skupina ČEBELE, otroci stari 1-2 leta

Milka Drenik, vzgojiteljica
Anja Baloh, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

Pokrivanje sočasnosti:

Helena Smolič, vzgojiteljica

 

RUMENI TRAKT, tel: 01/ 58 62 155

 

Skupina SONČKI, otroci stari 5-6 let

Tanja Hršak, vzgojiteljica
Nataša Povše, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

 

Skupina ŽOGICE, otroci stari 5-6 let

Maja Černigoj, vzgojiteljica
Matic Černe, vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojiteljice

 

ZELENI TRAKT, tel: 01/ 58-62-156

Skupina MEHURČKI, otroci stari 3-4 let

Mateja Bončina, vzgojiteljica
Darja Ščavničar, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice

Suzana Tršan Romih, spremljevalka otroku s posebnimi potrebami

 

Skupina METULJI, otroci stari 3-4 let

Marta Letnar, vzgojiteljica

Gregor Perovšek,vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojiteljice

STROKOVNI DELAVCI

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima:

Špela Žagar Indihar, dipl. sanit. ing., enota Kekec,
Ulica Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/58-62-15
2, mobilni telefon 051/645 894
e-mail: pzhr@vrtec-jarse.si, spela.zagar-indihar@vrtec-jarse.si; spela.zagar3@guest.arnes.si

Svetovalna delavka:

 

Ulica Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana

mobilni telefon: 031 579 492

e-mail: svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

Izvajalka dodatne strokovne pomoči: Melita Uštar, mag. inkluzivne pedagogike

TEHNIČNI DELAVCI

Kuhinja, tel: 01/58-62-171
Ferida Velič, vodja kuhinje
Stanka Žužek
Polona Lavrin Utenkar

Tatjana Žibert

Šivilja, tel: 01/ 58 62 154
Metka Praprotnik

Hišnik, tel: 031/596-009
Mirko Mlakar