UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Obvestilo o možnosti subvencioniranja tabora Vrtec na kmetiji 2023

Ljubljana, 12.1.2023

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

Upravni odbor Sklada Vrtca Jarše vas obvešča o možnosti subvencioniranja  tabora »VRTEC NA KMETIJI 2023« kot pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

Starši, ki želijo uveljavljati subvencijo Sklada, naj svoje pisne prošnje oddajo do vključno 19.1.2023 pri svoji vzgojiteljici, ki jih bo posredovala predsednici Sklada Vrtca Jarše.

Upravni odbor Sklada bo skladno s kriteriji in pravilnikom o delovanju Sklada samo popolne in pravočasno oddane prošnje obravnaval do 25.1.2023 in o tem obvestil starše.

 

Popolna prošnja mora vsebovati:

– osebne podatke starša vlagatelja in otroka (ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva otroka),

– ime in priimek vzgojiteljice, skupina, enota,

– višina plačilnega razreda v katerega ste razvrščeni na dan oddaje prošnje (1. – 5. plačilni razred),

– opis socialnega stanja družine zaradi katerega se oddaja prošnja (status zaposlenosti, število članov v družini, izpad dohodka, dolgotrajne bolniške …).

 

**Pogoj za odobritev subvencije so poravnane finančne obveznosti do Vrtca Jarše.**

 

Skušali bomo pomagati čim večjemu številu otrok.

 

Upravni odbor Sklada Vrtca Jarše     

Dostopnost