UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022

Mestna občina Ljubljana O B V E Š Č A o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2021/2022.

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2021-2022 (002)

 

Vlogo za vpis posredujete od 1. do 15. marca 2021 v vrtec po priporočeni pošti na naslov: Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana s pripisom Vpis v vrtec 2021/2022 ali preko elektronske pošte na naslov svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si zadeva Vpis v vrtec 2021/2022. Vloga poslana preko elekt. pošte mora biti ali podpisana z digitalnim podpisom ali ročno podpisana in skenirana.

 

Vlogo izpolnite v Word dokumentu ali ročno, nahaja se na spletni strani vrtca www.vrtec-jarse.si

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

 

Vlogo oddajo:

  • Starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2020/2021,
  • starši, ki so vlogo oddali po 17. 3. 2020 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

 

K vlogi priložite kopije oz. skene vseh potrebnih dokumentov, ki so zahtevani v določenih rubrikah in ste na vlogi pri le teh obkrožili  DA:  

Dokazilo za enostarševsko družino (kopije dokumenta)

– Dokazila v primeru statusa tujcev:

V primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o rezidentskem statusu ali kopijo izkaznice s katero izkazujete rezidenčnost.

– Kopijo Odločbe o pravici do otroškega dodatka v primeru, da prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred.

 

Za vse dodatne informacije lahko pokličete svetovalno delavko Urško Vajda na številko 031 579 492 ali mi pišete na naslov svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

V Ljubljani, 29. 1. 2021                                                                svetovalna delavka, Urška Vajda

Dostopnost