UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Svet staršev

Sestava Sveta staršev Vrtca Jarše v šolskem letu 2019/2020

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu.
Svet staršev opravlja naloge in pristojnosti v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Predsednik Sveta staršev, ki je bil izvoljen na prvi redni seji Sveta staršev dne 22.10.2019 je Merima Šarčević

Predstavniki staršev skupin iz enote Mojca:

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV VRTCA JARŠE 2019-2020 M

 

Predstavniki staršev skupin iz enote Kekec:

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV VRTCA JARŠE 2019-2020 K

 

Predstavniki staršev skupin iz enote Rožle (Pokopališka ulica in Rožičeva ulica):  

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV VRTCA JARŠE 2019-2020 R
PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV VRTCA JARŠE 2019-2020 RZJ

 

Kontakt: tajnistvo@vrtec-jarse.si

 

Poslovnik o delovanju Sveta staršev

Pooblastilo.pdf