UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

» Sodelovanje s starši «

Svet staršev

Sestava Sveta staršev Vrtca Jarše v šolskem letu 2022/2023

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu.
Svet staršev opravlja naloge in pristojnosti v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Predsednica Sveta staršev, ki je bila izvoljena na prvi redni seji Sveta staršev v šol. letu 2022/2023  je ga. Živa Tavčar Škof, njen namestnik pa je g. Matej Zajc.

Predstavniki staršev skupin:

Ime in priimek funkcija Ime skupine, vzgojiteljica/ enota 
Edisa Hušič
predstavnik Muce, D. Džekič Hološevič / e. Rožle
Živa Tavčar Škof
predstavnik Dinozavri, N. Meglič/ e. Rožle
Melita Mehmedovič
predstavnik Veverice, I. Vrabičić/ e. Rožle
Bruno Štravs
predstavnik Palčki, H. Lepen, / e. Rožle, Pok
Nataša Kirn
predstavnik Pikapolonice, T. Nišič / e. Rožle, Pok.
Katja Remic
predstavnik Gosenice, M. Harbaš/ e. Kekec
Andreja Kokalj predstavnik Gumbki, M. Magdič/ e. Kekec
Urša Vrabac predstavnik Čebelice, M. Drenik/ e. Kekec
Matej Zajc predstavnik Račke, T. Stražar/ e. Kekec
Miljana Jakomin
predstavnik Žabice, N. Rehlova/ e. Kekec
Nina Zaletel
predstavnik Želodki, M. Letnar/ e. Kekec
Brina Plaznik
predstavnik Mehurčki, B. Zupančič/ e. Kekec
Martina Slapšak
predstavnik Pingvini, V. Teh/ e. Kekec
Jasna Rajković predstavnik Sončki, T. Hršak/ e. Kekec
Kaja Klinar
predstavnik Pike, Š. Guštin/ e. Kekec
Senajda Mušič predstavnik Lunice, L. Kumer/ e. Mojca
Helena Stanko
predstavnik Žoge, T. Hatze/ e. Mojca
Irena Paulin predstavnik Zvezdice, M. Bavdek/ e. Mojca
Jelena Miljković predstavnik Delfini, B. Lesjak/ e. Mojca
Ljiljana Vujanović predstavnik Gobe, D. Djurič/ e. Mojca
Andrej Korpar
predstavnik Ježki, P. Pišek/ e. Mojca
Sanja Dovch
predstavnik Sončnice, K. Kržič/ e. Mojca
Petra Lakota predstavnik Modri Dirkači, M. Jagodič/ e. Mojca
Siniša Čuček
predstavnik Pikapolonice, M. Blatnik/ e. Mojca
Vokšaj Kastriot
predstavnik Jagode, A. Ferrari/ e. Mojca
Enisa Ramič predstavnik Kapljice, R. Jagodič/ e. Mojca
Šejla Kličić  predstavnik Škrati, P. Koritnik/ e. Mojca
Dragica Bežanovič
predstavnik Mehurčki, T. Dolinšek/ e. Mojca

 

Kontakt: tajnistvo@vrtec-jarse.si

 

Poslovnik o delovanju Sveta staršev

pooblastilo svet staršev-1

Dostopnost