UPRAVA VRTCA JARŠE Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana Uradne ure: od 7.00 do 15.00 ure Vstop za zaposlene

Vpis otrok v Vrtec Jarše za šol. leto 2023/2024

Vpis otrok v Vrtec Jarše za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.

 

Vlogo za vpis oddajo:

 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec;
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebuje vrtec;
 • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec;
 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana (prepis).

 

Vlogo za vpis  lahko oddate na tri načine:

 1. Osebno v pisarni svetovalne delavke na Ulici Hermana Potočnika 15, Ljubljana v naslednjih terminih:
 • od 1. do 3. marca 2023 med 7.30 do 14. ure,
 • od 6. in  7. marca 2023 od 11. do 14. ure,
 • 8. marca 2023 med 16. in 18. uro,
 • med 9. in 15. marcem 2023 po predhodnem  telefonskem dogovoru na številki 031 579 492.

 

 1. Skenirano vlogo, z vsemi ustreznimi dokazili,  pošljete po elektronski pošti na naslov:  svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

 1. Vlogo lahko pošljete tudi priporočeno po pošti na naslov:  Vrtec Jarše, Vpis v vrtec 2023/2024, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

 

Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2023/2024:

Vloga za vpis otroka v vrtec 2023-24 Obrazec za neposredno vnašanje

Vloga za vpis v vrtec za šolsko leto 2023-24 pdf

 

K vlogi priložite kopije oz. skene vseh potrebnih dokumentov, ki so zahtevani v določenih rubrikah in ste na vlogi pri le teh obkrožili  DA:

 • Dokazilo o enostarševski družini.
 • Dokazila v primeru statusa tujcev, v primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:

– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o rezidentskem statusu.

 • Kopijo Odločbe o pravici do otroškega dodatka v primeru da prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred.

 

OPOZORILO:  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.  Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti. V tem primeru oddaja vloge za vpis ni smiselna. To velja za vpis iz vseh alinej iz prejšnje točke te informacije.

 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja lahko pokličete svetovalno delavko Urško Vajda na številko 031 579 492 ali ji pišete na svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

 

Vlagatelj bo po pošti prejel potrdilo o oddani vlogi ali morebitni dopolnitvi le te, prav tako lahko v aprilu 2023 pričakujete, po pošti, tudi pisni odgovor na vlogo.

 

Informacija o postopku vpisa v javne vrtce v Ljubljani za šolsko leto 2023-24

Dostopnost